Aicinājums tirgotājiem

Salaspils novada dome aicina tirgotājus, amatniekus un zemniekus ar savu aprīkojumu tirgot savu produkciju Salaspils novada svētkos 2016. gada 28. maijā pie kultūras nama „Rīgava”, Salaspilī, Līvzemes ielā 7 no plkst.17:00 – 22:00. Preču sortimentam jāatbilst tautiska, latviskās tradīcijās sakņota gadatirgus atmosfērai. Tirgošanās ar plaša patēriņa precēm (drēbes, apavi, plastmasas rotaļlietas no Ķīnas) netiks akceptēta. Ja piesakās vairāki (vairāk par 5) vienāda sortimenta tirgotāji, priekšroka tiks dota tiem tirgotājiem, kuri pieteikušies ātrāk.

Dalības maksa tirdziņā atbilstoši Salaspils novada domes Saistošo noteikumu nr.5/2014. punktam 7.- 4,00EUR (par telts vietu 3x3m) un punktam nr.8. ja tirdzniecībai nepieciešama elektrība – papildus vēl 5,00EUR.

Pieteikšanās līdz 20.maijam, sūtot pieteikumu elektroniski indra.trofimovica@salaspils.lv vai pa faksu: 67981032 (ar piebildi Indrai) vai ienesot personīgi Salaspils novada domes Apmeklētāju Apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8.

Pieteikumā jānorāda (Pieteikuma veidlapa pieejama:http://www.salaspils.lv/…/ekonomikas-aktualitates/tnovsv2016 )
1. Fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai MK nr.440 noteikumu punktā 7.punktā minētās fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ”Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas; zemes lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta kopija (ja tirgo savu audzēto produkciju), lai noteiktu produkcijas izcelsmi;
2. Juridiskai personai – firmas nosaukums, adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
Visiem
3. Produkcijas sortiments (sadalot pārtikas un nepārtikas preces);
4. Nepieciešamā platība (m) preču izvietošanai, norādot veidu (piekabe, nojume, galds );
5. Elektrības pieslēguma nepieciešamība (norādot jaudu);
6. Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts (pa e-pastu tiks sūtīta visa informācija tirgotājiem).

Salaspils novada svētku koordinatore
Indra Trofimoviča
tālr.67981016, indra.trofimovica@salaspils.lv

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s